Get Adobe Flash player
Povezave

360panorama2

tom

safe

e-ucilnica

tosemjaz

e-knjiga

opb

katalog_ip

... 

svet zavoda

svet starsev

popestrimo solo

 

| ŠOLSKA POŠTA |

 

Vozni red

Vozni red za učence OŠ Loče za šolsko leto 2018/9

 

ODHODI S POSTAJ (BUS):
Spodnje Laže 6:05 in 7:10 Loče 12:45, 13:20, 14:30, 15:30
Zbelovo 6:07 in 7:12 Loče 12:45, 13:20, 14:30, 15:30
Draža vas 6:30 in 7:10 Loče 12:25, 13:15, 14:25, 15:25
Žiče 6:32 in 7:12 Loče 12:25, 13:15, 14:25, 15:25
Jernej 6:55 in 7:20 Loče 13:20, 14:10, 15:00
Ličenca 6:50 in 7:15 Loče 13:20, 14:10, 15:00
Petelinjek 6:52 in 7:17 Loče 13:20, 14:10, 15:00
Jernej (šola) 6:50 in 7:15 Jernej (šola) 12:35, 13:30, 14:50

 


ODHODI S POSTAJ (KOMBI):
Zbelovska Gora 6:30 Loče 13:30, 14:40
Lipoglav – Dolga Gora 6:36 Loče 13:30, 14:40
Ostrožno 6:47 Loče 13:45
Kraberk 7:03 Loče 13:00, 14:25
Kukovič 7:12 Loče 13:00, 14:25

 

 

 

Šolski zvonec

 

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
2. ura: 09.10 – 09.55
Malica (20 min)
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

 alt

Kaj je otroški parlament?


Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.


Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?


V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci... izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.


Zakaj otroški parlament?


Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.ž

 

Kako deluje?


Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.    (http://www.zpms.si/programi/otroski-parlament/)


Otroški parlament na OŠ Loče


Vsako leto učenci izberejo razredne predstavnike v šolski parlament.  Le-ti na srečanjih veliko razpravljajo o izbranih temah, izvedejo razne delavnice, gostijo strokovnjake in poskušajo argumentirano izražati svoje mnenje. Kot predstavniki razreda posredujejo razredna mnenja, probleme, težave in pohvale ter na svoje sošolce prenašajo tudi vsebino skupnih druženj.
Tema letošnjega otroškega parlamenta je odraščanje in vsaka šola je znotraj tega izbrala tri pojme, ki jih učenci z izbrano temo najbolj povezujejo. Na OŠ Loče smo izbrali prijateljstvo, ljubezen in zabavo. V šolski knjižnici so na voljo knjige, v katerih je osrednja tema odraščanje. Knjige so razvrščene po triadah in tako si vsak lahko najde kakšno zanimivo branje. V sklopu parlamenta smo na razrednih urah izvedli delavnice, prav tako bomo odraščanju namenili tudi en tehniški dan. Naša šola ima v tem šolskem letu tudi čast, da gosti medobčinski otroški parlament. Parlamentarnih dejavnosti povezanih z odraščanjem se veselimo, saj lahko vsak od nas prispeva kamenček v skupni mozaik odraščanja – prijateljstva, ljubezni in zabave na OŠ Loče.

 

 

Mentorici šolskega parlamenta:
Barbara Jevšnik
Mateja Kamplet

 
Šolska televizija

youtube

Arhiv vseh oddaj

 

 

 

 

Šolski projekti

projekti