Get Adobe Flash player
Povezave

360panorama2

tom

safe

e-ucilnica

tosemjaz

e-knjiga

opb

katalog_ip

... 

svet zavoda

svet starsev

popestrimo solo

 

| ŠOLSKA POŠTA |

 

Vozni red

Vozni red za učence OŠ Loče za šolsko leto 2018/9

 

ODHODI S POSTAJ (BUS):
Spodnje Laže 6:05 in 7:10 Loče 12:45, 13:20, 14:30, 15:30
Zbelovo 6:07 in 7:12 Loče 12:45, 13:20, 14:30, 15:30
Draža vas 6:30 in 7:10 Loče 12:25, 13:15, 14:25, 15:25
Žiče 6:32 in 7:12 Loče 12:25, 13:15, 14:25, 15:25
Jernej 6:55 in 7:20 Loče 13:20, 14:10, 15:00
Ličenca 6:50 in 7:15 Loče 13:20, 14:10, 15:00
Petelinjek 6:52 in 7:17 Loče 13:20, 14:10, 15:00
Jernej (šola) 6:50 in 7:15 Jernej (šola) 12:35, 13:30, 14:50

 


ODHODI S POSTAJ (KOMBI):
Zbelovska Gora 6:30 Loče 13:30, 14:40
Lipoglav – Dolga Gora 6:36 Loče 13:30, 14:40
Ostrožno 6:47 Loče 13:45
Kraberk 7:03 Loče 13:00, 14:25
Kukovič 7:12 Loče 13:00, 14:25

 

 

 

Šolski zvonec

 

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
2. ura: 09.10 – 09.55
Malica (20 min)
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Vsako leto načrtujemo tri roditeljske sestanke za starše vseh oddelkov. Prvi razred ima prvi roditeljski sestanek prvi šolski dan ob svečanem sprejemu prvošolčkov v šolo.

Redni roditeljski sestanki pa bodo:
● 10. septembra 2018 (5.–9. razred) in 11. septembra 2018 (1.–4. razred OŠ Loče in podružnici) -> splošna navodila staršem ob začetku šolskega leta,
● 21. januarja 2019 (1.–9. razred) -> izobraževalna tema za starše: predavanje gospoda Marka Juhanta, specialnega pedagoga, z naslovom Prenova domače vzgoje,
● 8. aprila 2019 (5–9. razred) in 9. aprila 2019 (1.–4. razred OŠ Loče in podružnici) -> analiza dela šole.

Razrednik lahko skliče roditeljski sestanek, kadarkoli je to potrebno, posebej še ob pripravah na šolo v naravi in ob drugih važnih dogodkih v razredu.
Vsi učitelji v OŠ Loče ter na podružnicah POŠ ŽIČE IN POŠ JERNEJ imajo enkrat mesečno govorilne ure, in sicer vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure.
Ob objavljenih govorilnih urah je zaželeno, da starši najavite svoj prihod in orientacijsko uro prihoda, da ni nepotrebnega čakanja. Razredniki sprejemajo starše tedensko na razgovor ob določenih govorilnih urah, ki jih sporočijo svojim učencem. Izven tega časa razredniki sprejemajo starše na razgovor le izjemoma, in sicer tako, da ni moten pouk, saj je načrtovanje dela v šoli zelo pomembno. Neudeležbo na napovedani govorilni uri morajo starši sporočiti razredniku pisno ali ustno.

Ob zelo važnih dogodkih boste starši pisno povabljeni.
Pisne informacije in sporočila o uspehu učencev bodo staršem posredovana sproti skozi celo šolsko leto.
Starše pričakujemo in vabimo k različnim aktivnostim v šoli celo leto, posebej še ob predstavitvi dejavnosti otrok ob različnih priložnostih.

Ocenjevalna obdobja:
● zaključek 1. ocenjevalnega obdobja -> 31. januar 2019 (za vse razrede),
● zaključek 2. ocenjevalnega obdobja -> 14. junij 2019 (za učence 9. razreda),
● zaključek 2. ocenjevalnega obdobja -> 24. junij 2019 (za ostale razrede).

 
Šolska televizija
Šolski projekti

projekti