OBISK UČITELJIC IZ PORTUGALSKE

V ponedeljek, 14. 10. in torek, 15. 10. 2019, smo učenci in učitelji OŠ Loče gostili dve tuji
učiteljici iz Portugalske. Marlene Lucas, učiteljica angleščine in nemščine, ter Rita Rolo,
učiteljica razrednega pouka, sta spremljali učni proces na naši šoli v okviru projekta
Erasmus+. Prisotni sta bili pri različnih predmetih in razredih. Obiskali sta tudi podružnično
šolo Žiče. Oprazovali sta pouk, metode in oblike dela, ki jih učitelji izvajamo na naši šoli in
primerjali naš šolski sistem z njihovim. Med drugim sta osmošolcem in devetošolcem
predstavili svojo deželo ter šolo, na kateri poučujeta. Učenci so z navdušenostjo poslušali in
jima postavili kar nekaj zanimivih vprašanj. Seznanili sta se tudi z vodstveno strukturo in
organizacijo dela, kjer smo si izmenjali izkušnje. Učenci na obeh šolah so ju toplo sprejeli, kar
ju je med drugim najbolj prijetno presenetilo. Učitelji iz obeh držav pa smo ponovno pridobili
nova spoznanja in se tako poleg strokovne plati tudi medkulturno povezali.

Alenka Ungar Dietinger

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost