ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

Beseda ravnateljice

Spoštovani učenke in učenci, spoštovani starši, sodelavke in sodelavci!

Ponovno so se odprla šolska vrata in ponovno vstopate v svet znanja in učenosti.

V življenju je pomemben vsak napredek in vsi, učenci, učitelji in starši, smo gradniki na poti k uspehu. Tudi v tem šolskem letu si želimo in pričakujemo uspehe in prepoznavnost naših učencev v domačem kraju ter v širšem okolju.

Vsekakor je šola v prvi vrsti namenjena vam, učenkam in učencem, ki morate v šolo prihajati z veseljem, se dobro počutiti, pridobiti ustrezna znanja in sposobnosti, ki vam bodo koristila pri nadaljnjem šolanju in v življenju. Pridobiti morate ustrezne vzgojne navade in vrednote, ki so pomemben pogoj za razvoj pozitivne osebnosti, rast in ne nazadnje tudi za dobro počutje v ožji ali širši družbeni skupnosti.

Vsi zaposleni na šoli se zavedamo, da opravljamo pomembno poslanstvo in da smo ves čas pod budnim očesom učencev, staršev in da moramo v vsakem trenutku dajati zgled pozitivnih osebnosti, polnih zaupanja, naj bo to učitelj ali kateri koli drugi zaposleni na šoli.

Na svojem področju želimo biti najboljši in predvsem učitelji učencem, ki počasi stopajo v najbolj ustvarjalno življenjsko obdobje.

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z že uveljavljenimi projekti in jih tudi nadgrajevali (Evropska vas, Zdrava šola, Turizmu pomaga lastna glava, Naša mala knjižnica, Shema šolskega sadja, Zlati sonček, Ekološka šola, E-šolstvo, Policist Leon, Rastem s knjigo …).

Zatorej, kot sem že mnogokrat rekla, dragi učenci, zaupajte v svoje sposobnosti ter zmožnosti in ne verjemite ljudem, ki govorijo: »Ne gre, ni možno, cilj je previsok …« Po neuspehih in padcih vstanite, pojdite naprej tudi, ko vas to nekaj stane.

 

Vaša ravnateljica
Metka Ambrož Bezenšek, prof.