ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

OPB, JV IN VZ

Podaljšano bivanje je organizirano od 1. do 5. razreda.

V Osnovni šoli Loče imamo 3,20 oddelka podaljšanega bivanja. Prav tako je oddelek podaljšanega bivanja v podružnični šoli Jernej (0,88 oddelka) in v podružnični šoli Žiče (1,00 oddelek). Podaljšano bivanje je organizirano od 11.50 do 16.00.

V OŠ Loče imamo naslednje oddelke:

  • OPB 1 (čist oddelek),
  • OPB 2 (kombiniran oddelek),
  • OPB 3 (kombiniran oddelek),
  • OPB 4 (kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučujejo naslednji učitelji:

Barbara Petelinek, Andreja Robič, Iva Gorinšek, Vesna Celcer, Alenka Ungar Dietinger, Karmen Leskovar, Irena Skutnik, Svetlana Klemenčič, Mateja Kamplet, Anuška Berdnik in Andreja Rečnik.

V podružnični OŠ Jernej imamo:

  • 0PB 1 (vključeni učenci od 1. do 4. razreda – kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučujejo učiteljice Maja Štefanič, Vesna Hmelak in Vlasta Zorc.

V podružnični OŠ Žiče imamo:

  • OPB 1 (vključeni učenci 1.- 4.razreda).

V podaljšanem bivanju poučuje učiteljica Duša Pokorn.

V podaljšanem bivanju se učenci sprostijo, pišejo domače naloge, se učijo ter imajo prostočasne usmerjene dejavnosti. V tem času imajo učenci tudi kosilo. Zagotavlja se jim spodbudno, zdravo in varno okolje za osebni razvoj in izobraževanje. Skupaj z učitelji načrtujejo, izbirajo in izvajajo različne aktivnosti in šolske projekte, zadovoljujejo potrebo po socialnih stikih ter razvijajo socialne veščine, ki jih potrebujejo za življenje. V OPB učence vzgajamo, širimo njihovo splošno razgledanost in praktična znanja, jih navajamo na samostojno življenje ter jim skozi igro, različne dejavnosti privzgajamo moralne vrednote in jih učimo sobivanja v raznolikosti značajev.

JUTRANJE VARSTVO LOČE

Se prične ob 6.15 v učilnici 103. Izvajajo ga učiteljice Nataša Samsa Kovačič, Vlasta Zorc, Andreja Pučnik ter Iva Gorinšek.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV OŠ LOČE 

Jutranje varstvo vozačev je organizirano v treh skupinah:

Prva skupina prične ob 7.00 v učilnici 102.

Druga skupina prične ob 7.10 v jedilnici.

Tretja skupina pa prične ob 7.30 v učilnici 104.

Izvajajo ga naslednje učiteljice: Jožica Paj, Mateja Kamplet, Anuška Berdnik, Silvija Kuzman, Nada Vodovnik ter Alenka Tajnikar.

JUTRANJE VARSTVO JERNEJ

Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.30 do 8.15. Izvajajo ga učiteljice Maja Štefanič in Anica Mlaker.

JUTRANJE VARSTVO ŽIČE

Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.30 do 8.15. Izvajajo ga učiteljice Katja Kozjan, Mira Javornik, Danica Strmšek in Vlasta Zorc.

VARSTVO VOZAČEV

Po pouku (12.40–13.40) imamo za vse učence vozače organizirano varstvo vozačev v učilnici Razno in v jedilnici.

Učenci, ki čakajo na izbirne predmete, ne smejo zapuščati šole brez pisnega dovoljenja staršev.

Izvajajo ga učiteljice: Andreja Rečnik, Adrijana Potočnik in Andreja Pučnik.