INFORMACIJE IN NAVODILA OB VRAČANJU UČENCEV V ŠOLO za 9.razrede in učence z učnimi težavami 2. in 3. VIO

INFORMACIJE IN NAVODILA OB VRAČANJU UČENCEV V ŠOLO za  9.razrede in učence z učnimi težavami 2. in 3. VIO

1. UVOD

Spoštovani starši.

Po devetih tednih poteka izobraževanja na daljavo se v ponedeljek, 18. maja, v šolo vrnili učenci 1. triletja. V ponedeljek, 25. maja, pa se bodo v šolo še vrnili učenci 9. razreda in občasno učenci od 4. do 8. razreda z učnimi težavami glede na urnik učne pomoči.

Starši ste razrednikom s prijavnico napovedali povratek in jim posredovali podpisano izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki je pogoj za ponovno vključitev učencev v šolski prostor. Veseli smo dejstva, da se v šolo vrača večina učencev.

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence, pouk naj obiskujejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

 

Pojav koronavirusa je v naša življenja prinesel veliko sprememb in prilagoditev in posledično bo učence v ponedeljek pričakal tudi spremenjen šolski prostor in šolski vsakdan. Namen današnjega obvestila je zlasti ta, da se z učenci o spremenjenem šolskem vsakdanu pogovorite in jih na povratek v šolo pripravite.

Vsi skupaj si želimo, da se bodo učenci prihoda v šolo veselili in ne bodo doživljali stisk in tesnobe.

 

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

 

Glede na še vedno trajajoče ukrepe je šola dolžna upoštevati priporočila in protokole čiščenja  v skladu z navodili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že po povratku z zimskih počitnic, ko se je koronavirusna bolezen pojavila v sosednji Italiji, smo učence seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, šolo opremili z razkuževalniki in infografiko z ukrepi NIJZ.

Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

 • Higiena kašlja.
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Razkuževanje rok.
 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
 • Zračenje prostorov.

 

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

Pri vhodih šole in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2 metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

 

2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, devetošolci in učenci z učnimi težavami od 6. do 8. starejši od 12 let pa izven matične učilnice učne skupine oz. učilnice za učno pomoč.

Zanje svetujemo uporabo maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela  (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske. Pri učencih 1. triletja maska ni potrebna in zahtevana.

Naprošamo vas, da učence opozorite, da morajo vsi zaposleni ves čas nositi maske, da pri otrocih ne bi prihajalo do nepotrebnega strahu.

 

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT IN ODHODA IZ ŠOLE

 

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

 • Glavi vhodi v šolo bodo zaklenjeni.

 

Vstop v šolo bo vhod pri I. triletju za učence I. triletja, za devetošolce in učence od 4. do 8. razreda z učnimi težavami, ki imajo pomoč 1. šolsko uro,  bo vhod v šolo pri jedilnici. Izhod je v jedilnici. Starši in učenci zunaj ohranjajte 1,5 metrsko medosebno razdaljo.

 • Staršem vstop v šolo ni dovoljen. Starši boste otroka pospremili do vhoda, kjer boste v primeru odsotnosti dežurnega učitelja pozvonili in pri vratih počakali.
 • V času prihodov učencev v šolo bo pri vhodu dežurni učitelj, ki bo poskrbel, da bodo učenci v šolo vstopali posamično. Učenca bo sprejel in ga usmeril h garderobi. Vhod za devetošolce se bo odklenil ob 7.30.
 • Učenci od 4. do 8. razreda z učnimi težavami, ki imajo učno pomoč od 2. do 5. šolske ure glede na urnik bodo ob prihodu v šolo pozvonili pri vhodu za I. triletje. V šolo prihajajo in odhajajo glede na urnik učne pomoči.
 • V avli so dežurni učitelji za učence I. triletja, ki učence usmerjajo v učilnice in skrbijo za upoštevanje ukrepov. Devetošolci in učenci z učnimi težavami od 4. do 8. razreda se bodo ob prihodu v šolo, v garderobi preobuli in šli v matično učilnico učne skupine v drugem nadstropju oz. v učilnico za učno pomoč, kjer bodo počakali na začetek pouka. Učitelj, ki uči 1. šolsko uro oz. nudi učno pomoč jih bo sprejel v učilnici oz. na hodniku in bo skrbel za upoštevanje ukrepov.
 • Ob odhodu iz šole starši otroka I. triletja počakate zunaj; dežurni učitelji bodo otroka pospremili do izhoda. Ob odhodu bo devetošolce in učence z učnimi težavami od 4. do 8. razreda do garderob in izhoda pospremil učitelj, ki uči 5. šolsko uro oz. je nudil učno pomoč.

  

4. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

 

4.1 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 6.30) in podaljšano bivanje (do 16.00).

Skupine in urnike JV in OPB smo pripravili glede na prijave, zato vas naprošamo, da se držite napovedanih terminov.

 

 

4.2 Način prihajanja v šolo in odhajanja domov

 

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev. V primeru, da nimate druge možnosti, in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu. Prevoznik opozarja, da si morajo otroci pri vstopu razkužiti roke in sesti na označena mesta ter nositi zaščitne maske.

 

4.3 Šolska prehrana

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno, za učence bodo pripravljeni obroki kot pred zaprtjem šole. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.

 

4.4 Organizacija VIZ dela – razdelitev v skupine in učitelji

V skladu s priporočili NIZJ je v skupini od (9 – 15 učencev). Imamo po 2 skupini 1. in 2. razredov, 3 skupine 3. razredov, 3 skupine 9. razredov (15 učencev) skupno 10 skupin. Nudimo pa tudi učno pomoč prijavljenim učencem z učnimi težavami od 4. do 8. razreda. Skupine smo oblikovali glede na prihajanje in odhajanje otrok v JV in OPB oz. glede na učne skupine pri angleščini in slovenščini oz. glede na prijavljene učence z učnimi težavami od 4. do 8. razreda in v zvezi s tem zagotavljanja čim manj prehajanj med različnimi skupinami učencev.

 

Zagotovitev strokovnih delavcev za poučevanje v 10 skupinah in nudenje učne pomoči učencem z učnimi težavami od 4. do 8. razreda je bila organizacijsko zelo težka naloga. V vsaki skupini bodo delo kombinirali učitelji. Razrednik posameznega razreda I. triletja bo enakomerno izvajal učno obvezo izmenjaje v vseh skupinah.

 

4.5 Urnik

V urniku pouka je v nekaterih skupinah I. triletja zamenjan vrstni red obveznih predmetov. Urnik devetošolcev je v skladu s priporočili MIZŠ in NIJZ oblikovan tako, da omogoča izvedbo več ur istega predmeta na dan. Izvajali bomo pouk obveznih predmetov, NIP angleščina v 1. razredu. ID ne bomo izvajali.

Učenci z učnimi težavami od 4. do 8. razreda prihajajo in odhajajo iz šole glede na urnik učne pomoči.

 

4.6 Učne vsebine

Učitelji bodo prvi teden pouka v šoli veliko časa, skladno s Priporočili ZRSŠ namenili vzpostavitvi higienskega režima med učenci, spoznavanju spremenjenega hišnega reda in šolskega prostora, navajanju nazaj na šolsko življenje in delo. Veliko časa bodo posvetili gibanju na prostem, pogovoru o tem, kako so preživeli ta čas, ko so bili doma, skratka poskrbeli bodo, da bo uvajanje potekalo postopoma, brez stisk.

 

4.7 Šolske potrebščine in ostala oprema

Učenci I. triletja naj prvi šolski dan v šolo prinesejo vse šolske potrebščine, nato pa jih bodo vse puščali v šoli. Šolskih potrebščin ne bodo odnašali domov.

Devetošolci in učenci z učnimi težavami v šolo prinašajo šolske potrebščine glede na urnik. Šolske torbe obvezno skrbno odložijo pri svoji mizici in jih ne odlagajo drugje po šoli. Vsak dan doma poskrbijo, da vse potrebščine ustrezno razkužijo oz. da jih odlagajo na isto mesto, s čim stika z ostalimi domačimi predmeti.

Poskrbite, da v šolo poleg učnih gradiv prinesejo svoje učne pripomočke: barvice, lepilo, škarje. Izogibati se je treba delitvi opreme in pripomočkov.

Prav tako naj učenci v šolo prinesejo bidon za vodo. Ter serviete za malico.

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic. Po potrebi imajo s sabo tudi zaščitna sredstva pred soncem (pokrivalo, kremo za sončenje).

 

4.8 Komunikacija šola – starši

Za uspešno sodelovanje je pomembna sprotna in kvalitetna komunikacija med starši in šolo. Starši bodite v rednem stiku z razredniki in učitelji po e- pošti, telefonu ali drugih elektronskih povezavah.

Če mora starš nujno vstopiti v šolsko stavbo, mora uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke. Starš napove svoj prihod v šolo.

 

4.9 Psihološka priprava otroka

Za uspešno vključitev otrok v šolo je pomembno, da se starši z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite pozitivne vidike. Pogovorite se z njimi tudi o spremenjenem učnem okolju, kjer bo v učilnici le del njihovih sošolcev in sošolk. Razložite jim pomembnost upoštevanja higienskih ukrepov in pomen vzdrževanja medosebne varnostne razdalje.

 

4.10 Zobozdravstvena oskrba

Šolski zobozdravnik sporoča, da bo v šolski ambulanti v naslednjem tednu pričela z izvajanjem zobozdravstvene oskrbe, zato bodite na to pripravljeni. V vsakem primeru boste iz zobne ambulante pred posegom prejeli klic.

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. maja, smo se z našimi učenci I. triletja srečali v spremenjenem šolskem prostoru, s spremenjenimi navadami. En teden kasneje, v ponedeljek, 25. maja, pa se bomo srečali še z devetošolci in učenci z učnimi težavami od 4. do 8. razreda. Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo učencem zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh, kolikor je z naše strani mogoče. Kaj bo pokazal čas, je nemogoče napovedati; preveč je neznank in vprašanj.

 

Z vso vnemo in odgovornostjo pa se bomo kljub drugačnim časom posvetili našemu osnovnemu poslanstvu – delu z učenci v živo, ki smo ga vsi željno pričakovali.

 

 Ravnateljica: Metka Ambrož Bezenšek

 

 Priloge:

Higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ (NIJZ)

–  Prevozi šolarjev; Priporočila NIJZ

VOZNI RED OD 25. 5. 2020

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost