Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Obvestilo za starše učencev 6. in 9. razredov (NPZ)

Glede soglasij za reševanje vprašalnika ob NPZ in pridobitve podatkov o dosežkih NPZ smo prejeli nekaj vprašanj, zato v izogib nejasnostim in v želji, da bodo starši ustrezno informirani, objavljamo dodatne informacije, ki jih je posredoval Državni izpitni center.


 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost