ERASMUS+ PONOVNO V AKTIVNI VLOGI

Po težkem obdobju, v katerem smo se znašli zaradi pojava novega koronavirusa, je naš mednarodni projekt Erasmus+ ponovno lahko aktivno zaživel spomladi 2021.

Po množični prebolevnosti in precepljenosti so se države počasi začele odpirati in s tem so se ponovno pričeli tečaji za izobraževanje učiteljev in odpiranje šol, kamor smo se odpravili učitelji na spremljanje pouka in izmenjavo izkušenj s tujimi kolegi.

            V mesecu maju sem se kot učiteljica tujih jezikov udeležila strukturiranega tečaja z naslovom “The Best Digital Tools for Language Teachers”, ki je bil odlično organiziran z bogatimi vsebinami. Na tečaju so bili predstavljeni novi pristopi digitalnih aplikacij, ki so uporabni ne samo za poučevanje tujih jezikov, ampak tudi za ostala predmetna področja. Učenecm postopoma uvajamo nove digitalne aplikacije, ki pa se ne uporabljajo pri vsaki učni uri, temveč takrat, ko je to ustrezno – bodisi za utrjevanje bodisi za usvajanje nove učne snovi.

Konec junija se je kolegica, ki poučuje zgodovino, udeležila še enega tečaja, ki je bil vezan na snemanja in ustvarjanje video posnetkov pri učnih urah. Vsebine je predstavila na pedagoški konferenci ostalim pedagoškim delavcem. V tem sklopu aktivni udeleženci ponudimo ostalim kolegom delavnice, kjer jim podrobno predstavimo uporabo določenih digitalnih aplikacij, ki bi jih želeli uporabljati pri svoji učni uri. Vsebine naložimo tudi na spletno učilnico, kjer si učitelji sami lahko preberejo navodila za delo in uporabijo tiste, ki so jim bliže za poučevanje svojega predmetnega področja.

Pouk z uporabo digitalnih aplikacij je za učence zagotovo privlačen, kajti z uporabo le teh dosežemo večjo motiviranost otrok za delo in posledično boljše sodelovanje. Prav tako učitelji kot učenci urijo svoje IKT-kompetence, ki jih bodo zagotovo uporabljali še dolgo v prihodnosti.

Oktobra letos smo se tri kolegice udeležile spremljanja pouka na šoli Sao Bruno na Portugalskem. Obisk je bil odlična izkušnja za vpogled v tuj način poučevanja in za izmenjavo izkušenj med učitelji. Prišli smo do ugotovitve, da imamo učitelji vedno isti cilj svoje poti in prav tako podobne občutke, ki se porajajo pri našem poklicu, čeprav se določeni zakoni, pravila ali metode med sabo razlikujejo. Na enaki poti so tudi naši učenci, ki so ne glede na izvor ali barvo kože, vsi odraščajoči otroci s podobnimi mladostniškimi težavami. Primerjamo lahko le stopnje znanja pri posameznem predmetu. Tukaj pride do določenega razhajanja pri posameznih razredih, a kljub temu lahko zaključimo, da so nekateri učenci izredno motivirani za delo in dosegajo visoke uspehe, medtem ko je veliko tudi takšnih z nizko motivacijo, večjimi disciplinskimi težavami ali takšnih, s posebnimi potrebami. Z zelo podobno situacijo se srečujemo tudi mi, čeprav lahko dodamo, da je veliko naših učencev, verjetno tudi zaradi druge mentalitete, precej bolj delavnih.

Do sedaj smo uspešno izvedli že 12 mobilnosti, kar pomeni, da nas čaka samo še zadnja, ki je ponovno spremljanje pouka na osnovni šoli na Poljskem.

Koordinatorica projekta

Alenka Ungar Dietinger

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost