Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

VOZIM, VENDAR NE HODIM

Loče, 13. 12. 2021 – Zavod Vozim je izvedel preventivno delavnico z naslovom “Vozim, vendar ne hodim”. Osmo- in devetošolci so prisluhnili članu zavoda, g. Francu Ivenčniku, ki je bil tudi sam poškodovan v prometni nesreči in je zaradi nje danes na invalidskem vozičku. Predavatelj je predstavil nevarnosti v prometu, katerim smo dnevno izpostavljeni in z osebno izkušnjo v prometni nesreči,  ki se je zanj končala s tetraplegijo, nagovoril učence. Člani Zavoda Vozim tako ostajajo pomembni ambasadorji v ozaveščanju mladih o pomembnosti varne in odgovorne vožnje ter tako spreminjajo vedenja mladostnikov v prometu.

Katarina Tiršek, šolska svetovalna delavka

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost