Splošne informacije: 03 / 757 - 36 - 31 (tajništvo: Valerija Bračič), tajnistvo@osloce.net _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

KDO SI FRANCE?

Žiče, 16. 2. 2022 – Letošnja obeležitev slovenskega kulturnega praznika je zaradi spleta okoliščin v POŠ Žiče potekala malce kasneje. “Kdo si France?” je bilo vodilo razmišljanja v tem kulturnem dnevu za vse učence. Z raziskovanjem, ustvarjanjem, prebiranjem literature, ogledom knjig smo dodobra spoznali našega največjega pesnika. V samem tednu obeležitve praznika smo se že pri pouku učili in ponavljali pomembne dogodke iz Prešernovega življenja, dan pred kulturnim dnevom pa smo še pobrskali po spletu, se pogovarjali s starši in tako prišli še z novimi informacijami o njemu. Pomerili smo se v kvizu, ki je bil pripravljen po razredih in po težavnostni stopnji. Veseli smo bili razrednih zmagovalcev, predvsem pa tega, da zdaj zares vemo, KDO je France.

Učenci POŠ Žiče

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost