Get Adobe Flash player
Povezave

360panorama2

tom

safe

e-ucilnica

tosemjaz

e-knjiga

opb

katalog_ip

... 

svet zavoda

svet starsev

popestrimo solo

 

| ŠOLSKA POŠTA |

 

Vozni red

Vozni red za učence OŠ Loče za šolsko leto 2017/8

ODHODI S POSTAJ (BUS):
Spodnje Laže 6:05 in 7:10 Loče 12:45, 13:20, 14:30, 15:30
Zbelovo 6:07 in 7:12 Loče 12:45, 13:20, 14:30, 15:30
Draža vas 6:30 in 7:10 Loče 12:25, 13:15, 14:25, 15:25
Žiče 6:32 in 7:12 Loče 12:25, 13:15, 14:25, 15:25
Jernej 6:55 in 7:20 Loče 13:20, 14:10, 14:45
Ličenca 6:50 in 7:15 Loče 13:20, 14:10, 14:45
Petelinjek 6:52 in 7:17 Loče 13:20, 14:10, 14:45
Jernej (šola) 6:50 in 7:15 Jernej (šola) 12:35, 13:30, 14:50


ODHODI S POSTAJ (KOMBI):
Zbelovska Gora 6:30 Loče 13:20, 14:40
Lipoglav – Dolga Gora 6:36 Loče 13:20, 14:40
Ostrožno 6:47 Loče 13:40
Kraberk 7:03 Loče 13:00, 14:25
Kukovič 7:12 Loče 13:00, 14:25

 

 

 

Šolski zvonec

 

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
2. ura: 09.10 – 09.55
Malica (20 min)
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je strokovno vodena. Organizirano je za učence od 1. -5. razreda. Na osnovni šoli Loče ter podružnicah Jernej in Žiče poteka od 11.55.-16.05 ure.

 

Učencem se v tem času zagotavlja spodbudno, zdravo in varno okolje za osebni razvoj in izobraževanje, skupaj z učitelji načrtujejo, izbirajo in izvajajo različne aktivnosti, zadovoljujejo potrebo po socialnih stikih ter razvijajo socialne veščine, ki jih potrebujejo za samostojno življenje.

 

PB vsebuje naslednje dejavnosti:
• kosilo
• sprostitvena dejavnost
• samostojno učenje
• ustvarjalno preživljanje prostega časa

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Namenjena je počitku in oddihu, sprostitvi, gibanju, socialnim stikom, igri. V tem času poteka sproščanje ob glasbi, branje pravljic, pripovedovanje zgodb, namizne in družabne igre, risanje po želji otrok, socialne in športne igre na prostem ali v telovadnici, opazovalni sprehodi v naravi.

 

KOSILO

Učenci imajo v okviru PB organizirano kosilo. Navajajo se na kulturno prehranjevanje, pridobivajo zdrave prehranjevalne navade in razvijajo spoštljiv odnos do hrane.

 

SAMOSTOJNO UČENJE

V okviru te dejavnosti poteka usmerjanje in navajanje učencev na redno, kakovostno in samostojno opravljanje domačih nalog in drugih učnih obveznosti. Znanje pridobljeno pri pouku povezujejo, utrjujejo in poglabljajo s pomočjo dodatnega gradiva (učni listi, problemske naloge, križanke…) in uporabo različnih virov. Poleg tega se učenci v tem času učijo oceniti svoje delo, razumeti napake in jih popraviti, nuditi učno pomoč ter sodelovati pri reševanju skupnih nalog.

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Ta čas je namenjen aktivni sprostitvi in razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, športnem, socialnem in drugih področjih razvoja osebnosti ter se prilagaja razvojni stopnji, interesom in potrebam učencev. Učenci likovno ustvarjajo z različnimi tehnikami in materiali, se igrajo didaktične, socialne in gibalne igre, pripravljajo predstave, se preizkusijo v kvizih znanja in spretnostih, spoznavajo zanimivosti bližnje okolice in sveta, sodelujejo v kuharskih delavnicah in se razgibajo športnih igrah.

 opz-slika1

KORISTNI NAPOTKI ZA STARŠE

• V primeru, da vaš otrok odide iz PB predčasno ali bo ostal dlje kot običajno, to pisno sporočite učitelju PB. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole,učitelj podaljšanega bivanja dovoli odhod otrok samo s pisnim dovoljenjem staršev.
• Vsak odhod iz PB morajo učenci učitelju PB sporočiti.
• Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, saj je samostojno učenje le del dejavnosti, ki se izvajajo, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.
• Učenci samostojno poskrbijo, da odnesejo domov šolske potrebščine, ki jih potrebujejo za učenje in dokončanje šolskih obveznosti.
• Učenci/ starši obvestijo učitelja bivanja o aktivnostih, v katere je vključen, če te potekajo v času PB (interesne dejavnosti, verouk…)
• Na vratih učilnice ali oglasni deski bo viselo obvestilo, kje se nahajamo (sprehod, igrišče, knjižnica, telovadnica, druga učilnica..).
• Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakajo pred učilnico.
• Kosilo odjavite do 8 ure zjutraj natel. številko, ki je navedena v publikaciji šole.
• Vsako spremembo tekom leta (čas odhoda, telefonsko številko, osebo, ki prevzame otroka..) nam sporočitev pisni obliki.
• Želimo, da bi bilo delo v oddelku kar se da kakovostno in v zadovoljstvo učencev, staršev in nas učiteljev, zato vas prosimo, da v primeru nastajajočega problema le tega takoj posredujete učiteljem. Prav tako vas bomo tudi sami redno obveščali, saj želimo, da bo delo potekalo uspešno. Govorilne ure imamo v času skupnih popoldanskih govorilnih ur. ter individualne po dogovoru z učitelji.

 opb-slika

Okvirna časovna razporeditev dejavnosti

11.55 - 13.30 kosilo in sprostitvene dejavnosti (odhodi k interesnim dejavnostim)
13.30 - 14.30 samostojno učenje
14.30 - 15.20 ustvarjalno preživljanje prostega časa
15.20 - 16.05 sprostitvene dejavnosti

 

V podaljšanem bivanju učence vzgajamo, širimo njihovo splošno razgledanost in praktična znanja, jih navajamo na samostojno življenje in jim skozi igro in različne dejavnosti privzgajamo moralne vrednote, medsebojno strpnost, spoštovanje ter jih učimo sobivanja v raznolikosti značajev.

Aktiv učiteljev PB 

 
Šolska televizija
Šolski projekti

projekti