ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL Ob Dravinji, OŠ Pod goro, OŠ Loče (15. 3. 2020, 13:00)

V času trajanja Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur.l. RS št.19/20, 12. 3. 2020)

 

 1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NUJNEGA VARSTVA V ČASU TRAJANJA IN IZVAJANJA UKREPA ZAPRTJA ŠOL OD 16. 3. 2020 DO 29. 3. 2020
 2. Od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 bodo vse šole v Sloveniji v skladu z zgoraj omenjeno odredbo zaprte.
 3. 3. 2020 je na Občini Slov. Konjice potekalo skupno srečanje predstavnikov občine in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Slov. Konjice.
 4. Tema skupnega srečanja so bili ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa.
 5. Vsi predstavniki zavodov so poročali o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom v svojem zavodu in o pripravah na zaprtje zavodov v prihajajočih tednih.
 6. Vse tri osnovne šole v občini Slov. Konjice bodo v času zaprtja osnovnih šol organizirale izobraževanje na daljavo v obliki spletnih učilnic.
 7. Vse tri osnovne šole v sodelovanju z občino Slov. Konjice pripravijo nujno varstvo za učence vseh treh osnovnih šol občine Slov. Konjice.

 

 1. ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL V OBČINI SLOV. KONJICE

Na srečanju je bila dogovorjena organizacija in način izvedbe nujnega varstva za učence vseh treh osnovnih šol.

Sprejeli smo poenotene smernice in kriterije  za zagotovitev nujnega varstva, ki pa so v skladu z Odredbo in z navodili MIZŠ.

 1. Nujno varstvo bo organizirano le za učence od 1. do 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo in so zaposleni v zdravstvu, komunali, energetiki, policiji in drugih službah, ki so pomembne za delovanje države v izrednih razmerah.
 2. Nujno varstvo bo potekalo v prostorih vrtca Mali grof, Grajska ulica 8 a, 3210 Slov. Konjice.
 3. Za prehrano učencev v nujnem varstvu bo poskrbel vrtec Mali grof.
 4. Izvajanje delovne obveznosti – nujnega varstva učencev prevzamejo vse tri osnovne šole v skladu z razporedom:
Dan: Datum: Strokovni delavci:
Ponedeljek 16. 3. 2020 OŠ Ob Dravinji
Torek 17. 3. 2020 OŠ Ob Dravinji
Sreda 18. 3. 2020 OŠ Ob Dravinji
Četrtek 19. 3. 2020 OŠ Ob Dravinji
Petek 20. 3. 2020 OŠ Pod goro
Ponedeljek 23. 3. 2020 OŠ Pod goro
Torek 24. 3. 2020 OŠ Pod goro
Sreda 25. 3. 2020 OŠ Pod goro
Četrtek 26. 3. 2020 OŠ Loče
Petek 27. 3. 2020 OŠ Loče
 1. Šole so dolžne zagotavljati nujno varstvo učencev vsak dan od 6.30 do 15.30.
 2. Strokovni delavec šole, ki je zadolžen za nujno varstvo mora v primeru, da zjutraj v varstvo ni nobenega učenca počakati do 9. ure.
 3. Vse tri šole so starše pozvale, da potrebe po nujnem varstvu sporočijo svoji šoli po telefonu ali e-pošti.
 4. V skladu z okrožnico s strani MIZŠ (6030-1/20202/9) se nujno varstvo izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri kateremu so starši zaposleni in jo pridobi starš.
 5. Organizatorji nujnega varstva so dolžni pri izvajanju nujnega varstva učencev poskrbeti za potrebne preventivne ukrepe:
 • Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni.
 • V skladu z okrožnico se priporoča, da strokovni delavci sprejmejo učence pred prostorom, kjer se izvaja varstvo; učencem se ob prihodu izmeri temperatura in v primeru, da kažejo znake bolezni, je potrebno zagotoviti izolacijo in takoj organizirati prihod staršev.
 • Nujno varstvo učencev se izvaja v skupini, ki ni večja od 6 otrok.
 • Šole so v primeru večjega števila učencev v nujnem varstvu dolžne upoštevati zgornji normativ in zagotoviti zadostno število strokovnih delavcev v skladu z razporedom.

 

 1. Šola, katere strokovni delavci izvajajo nujno varstvo, poskrbi za zaščito svojih strokovnih delavcev (strogo upoštevanje splošno znanih preventivnih ukrepov, po potrebi maske, rokavice, razkužilo).

 

 1. Vse tri šole so v stalni komunikaciji s predstavniki občine Slov. Konjice, z namenom aktivnega spremljanja smernic in navodil s strani Vlade RS, MIZŠ in NIJZ.
 2. Vsaka šola poskrbi za obveščanje svojih staršev in učencev na svoji spletni strani in preko e-pošte staršev.

 

 

Slov. Konjice, 13. 3. 2020                                             Ravnateljice

OŠ Ob Dravinji, OŠ Loče, OŠ Pod goro

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost