SAY HELLO TO THE WORLD (Pomahajmo v svet)

V letošnjem šolskem letu smo se na POŠ Žiče pridružili projektu  SAY HELLO TO THE WORLD. V njem otroci razmišljajo o svojem družinskem in  šolskem okolju, o kraju, v katerem živijo, o skrbi za okolje, o pomenu solidarnosti, ljubezni in  sprejemanju različnosti. Učenci 1. in 2. razreda svoja razmišljanja izražajo s plesom, pesmijo in  likovnimi izdelki.  Ob tem se zabavajo, veliko novega naučijo, urijo angleški jezik in se preko videoklica povezujejo z  otroki ene od celjskih šol, ki je prav tako pridružena projektu. Do konca šolskega leta imamo v načrtu še dva srečanja, ki  jih učenci vedno vznemirjeno in z navdušenjem pričakujejo.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost