NUJNO OBVESTILO, 24. 1. 2022

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 25. 1. 2022 za OSNOVNO ŠOLO LOČE uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi trenutnim epidemiološkim razmeram.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Loče, 24. 1. 2022

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost