Bralna pismenost

ZA OPOLNOMOČENJE BRALNE PISMENOSTI  bomo letos na OŠ Loče, POŠ Žiče in POŠ Sv. Jernej poskrbeli s prebiranjem ljudskega slovstva. S tem bomo vzpodbujali zavedanje, da je branje izrednega pomena za življenje  in opozarjali na to, da je dostopno vsem –

predvsem iz vsebinskega vidika.

Prosila bi vse, ki poučujete slovenščino, da na sezname domačega branja ali bralne značke vključite vsaj eno delo iz ljudskega slovstva – karkoli (ljudske pesmi, stare bajke ali mitološke zgodbe, slovenske, ruske, srbske … narodne pripovedke in pravljice …). Ob tem lahko

spodbujate narodno medkulturnost, raznolikost in enakopravnost.

Torej; kako bo dejavnost potekala?

  1. Do konca januarja bi vsi učenci prebrali ali spoznali ljudsko slovstvo.
  2. Adrijana Potočnik s prvošolčki pripravi glasbeno-instrumentalno vsebino za predstavitev ljudske pesmice.
  3. Erika Sevšek z učenci POŠ Sv. Jernej pripravi prikaz ljudskih šeg in navad.
  4. Mira Javornik z učenci POŠ Žiče organizira predstavitev ljudskih plesov.
  5. Svetlana Klemenčič pripravi gledališko predstavo z aktualizirano tematiko ljudskega slovstva.
  6. Silvija Kuzman zbere risbe z ljudskimi motivi.
  7. Ines Leskovar uredi v knjižnici kotiček s predstavitvijo ljudskega slovstva.

Vabljeni k sodelovanju tudi vsi ostali. Ideje, pobude, kritike so več kot dobrodošle … Mogoče pri svojem predmetu opozorite na projekt z vsebinami vašega predmetnega področja (ljudske izštevanke, kulinarika, igranje ljudskih iger …). Razrednike pa bi prosila, da projekt omenijo učencem na razrednih urah in staršem na prvem roditeljskem sestanku.

Projekt bi zaključili v tednu ob slovenskem kulturnem prazniku – v začetku februarja. Pripravili bi prireditev z naslovom Ljudsko, ljudje, ljubezen …,  na kateri bi povezali vsebine in jih predstavili učencem ter širši javnosti, saj bomo gostili ustvarjalce mladinsko-informativnega programa, ki bodo za oddajo posneli prispevek.

Torej – branje, ustvarjanje, sodelovanje … in nekaj dobre volje.

Vodja projekta za bralno pismenost

Katja Jošt

 

Dostopnost