Svetovalna služba

Šolska svetovalna delavka se s svojim strokovnim znanjem vključuje v kompleksno reševanje šolskih problemov. Kot strokovna sodelavka tako prispeva k reševanju zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev šole. Sodeluje z učenci, učitelji, vzgojitelji, s starši, z vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

 

 NAJPOMEMBNEJŠA PODROČJA DELA:

 

  • UČENJE IN POUČEVANJE
  • ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED
  • TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ
  • ŠOLANJE
  • POKLICNA ORIENTACIJA
  • SOCIALNO–EKONOMSKE STISKE

    Celotno svetovalno delo je usmerjeno v dobro UČENCA. Učenci naj bi razvili vse svoje potenciale (poleg umskih tudi čustvene in duhovne) in izoblikovali dobre učne navade. To jim bo omogočilo doživljanje uspeha in graditev pozitivne samopodobe. Obogateni z občutkom osebne vrednosti bodo lahko uspešno premagovali življenjske preizkušnje.

     

Prenos datoteke z zbranim gradivom: svetovalna_sluzba.pdf

Dostopnost