ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

Vozni red

AVTOBUSNI VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

ODHODI S POSTAJ:

 

Spodnje Laže                 6:08 in 8:18                 Loče  12:45, 13:20, 14:30, 15:30

 

Zbelovo                          6:08 in 8:18                  Loče  12:45, 13:20, 14:30, 15:30

 

Draža vas                       7:10                               Loče   12:25, 13:15, 14:25, 15:25

 

Žiče                                 7:12                               Loče   12:25, 13:15, 14:25, 15:25

 

Jernej                            6:55 in 7:20                     Loče  13:20, 14:10, 15:00

 

Ličenca                          6:50 in 7:15                     Loče   13:20, 14:10, 15:00

  

Petelinjek                     6:52 in 7:17                    Loče   13:20, 14:10, 15:00

 

Jernej (šola)                 6:50 in 7:15                                Jernej (šola) 12:35

 

 

ODHODI S POSTAJ (KOMBI):

 

Kraberk                                       6:50                               Loče  13:00 in 14:25

 

Lipoglav NOVO                        6:30                                Loče               13:45

 

Ostrožno                                   6:35                                 Loče               13:45

 

Dolga Gora                                7:14                               Loče    13:30 in 14:40

 

Zbelovska Gora                        7:19                               Loče    13:30 in 14:40

Klokočovnik                             7:00                                 Loče 13:00, 14:25

 
 
 
Dostopnost