Žički zeleni turizem

Evropska komisija, EKSRP – https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

PRP – https://www.program-podezelja.si

Operacija » Žički zeleni turizem« je delno financirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Prijavitelj: Turistično društvo Žička gorca Žiče

Partnerji operacije: Krajevna skupnost Žiče, Slatenšek d.o.o., Osnovna šola Loče in Zavod Z.D.A.J., Slovenske Konjice

Trajanje operacije: od 14.12. 2020 do 31.1. 2022

Vrednost operacije: 40.883,94.

Pričakovana sofinancirana vrednost operacije: 31.781,58 EUR.

V operaciji se izvaja  pet vrst aktivnosti.  Izdelali bomo izkustveno Žičko pot in jo tudi virtualno predstavili, obnovili bomo dom Kulture v Žičah in v znamenju 20 letnice omembe Žičkega endemita izvedli  1 Vaški medgeneracijski zeleni hackathon, izvedli 3 sklope delavnic za odrasle, otroke skozi posebne izkustvene delavnice spodbujali k ustvarjanju v sozvočju narave, pri tem pa s promocijo poskrbeli za ozaveščanje in uspeh operacije.

Namen operacije je uresničevati vrednote zelenega turizma s  homeopatskim kreativnim pristopom v medgeneracijskem smislu v lokalnem okolju v vasi Žiče. Želimo graditi na unikatni ideji zelenega turizma za vse generacije, namenjen, za domačine in obiskovalce ter nuditi oblike povezovanja in globljih doživetij narave in okolja.

Dostopnost