ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

OPB, JV IN VZ

Podaljšano bivanje je organizirano od 1. do 5. razreda.

V Osnovni šoli Loče imamo 2,92 oddelka podaljšanega bivanja. Prav tako je oddelek podaljšanega bivanja v podružnični šoli Jernej (0,80 oddelka) in v podružnični šoli Žiče (1 oddelek). Podaljšano bivanje je organizirano od 11.50 do 16.00.

V OŠ Loče imamo naslednje oddelke:

  • OPB 1 (kombiniran oddelek),
  • OPB 2 (kombiniran oddelek),
  • OPB 3 (kombiniran oddelek),
  • OPB 4 (kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju  poučujejo naslednje učiteljice:

Irena Skutnik, Andreja Robič, Barbara Petelinek, Iva Gorinšek, Vesna Celcer Pečovnik, Alenka Ungar Dietinger, Ana Kovačič, Karmen Leskovar, Tanja Kohne, Andreja Pučnik, Gloria Kolar.

V podružnični OŠ Jernej imamo:

  • 0PB 1 (vključeni učenci od 1. do 4. razreda – kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučujejo učiteljice Vesna Hmelak, Maja Štefanič, Vlasta Zorc in Tanja Kohne.

V podružnični OŠ Žiče imamo:

  • OPB 1 (vključeni učenci od 1. do 4. razreda – kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučuje Duša Pokorn.

V podaljšanem bivanju se učenci sprostijo, pišejo domače naloge, se učijo ter imajo prostočasne usmerjene dejavnosti. V tem času imajo učenci tudi kosilo. Zagotavlja se jim spodbudno, zdravo in varno okolje za osebni razvoj in izobraževanje. Skupaj z učitelji načrtujejo, izbirajo in izvajajo različne aktivnosti in šolske projekte, zadovoljujejo potrebo po socialnih stikih ter razvijajo socialne veščine, ki jih potrebujejo za življenje. V OPB učence vzgajamo, širimo njihovo splošno razgledanost in praktična znanja, jih navajamo na samostojno življenje ter jim skozi igro, različne dejavnosti privzgajamo moralne vrednote in jih učimo sobivanja v raznolikosti značajev.

JUTRANJE VARSTVO LOČE

Se prične ob 6.15 v učilnici 103. Izvajajo ga učiteljice: Ana Kovačič, Vlasta Zorc in Iva Gorinšek.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV OŠ LOČE 

Jutranje varstvo vozačev je organizirano v treh skupinah:

Prva skupina prične ob 7.00 v učilnici 102.

Druga skupina prične ob 7.10 v jedilnici.

Tretja skupina prične ob 7.30 v učilnici 101.

Izvajajo ga naslednje učiteljice: Nada Vodovnik, Mateja Kamplet, Anuška Berdnik, Silvija Kuzman, Andreja Rečnik, Tjaša Bratušek, Karmen Leskovar, Maja Štefanič, Svetlana Klemenčič, Alenka Tajnikar, Alenka Ungar Dietinger.

JUTRANJE VARSTVO JERNEJ

Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 7.00 do 8.15. Izvaja ga učiteljica Katja Polanec.

JUTRANJE VARSTVO ŽIČE

Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.30 do 8.15. Izvaja ga učiteljica Tanja Kohne.

VARSTVO VOZAČEV

Po pouku (12.40–13.40) imamo za vse učence vozače organizirano varstvo vozačev v učilnici Razno in v jedilnici.

Učenci, ki čakajo na izbirne predmete, ne smejo zapuščati šole brez pisnega dovoljenja staršev.

Izvajajo ga učiteljice: Adrijana Potočnik, Andreja Pučnik in Gloria Kolar.

 
 
 
Dostopnost