Trajnostna mobilnost

V okviru Trajnostne mobilnost bomo spodbujali izvedbo različnih aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje in druge trajnostne prihode v šolo. Aktivnosti bodo prilagojene starostni skupini prve, druge in tretje triade osnovne šole. Poleg sodelovanja v aktivnostih (1-tedenska igra, ki bo nadomestila že znano igro Prometna kača, namizna igra itd.) učence spodbujamo tudi k drugim dejavnostim s področja prometa, okolja in zdravja, ki so del omenjenega projekta: izvajanje Pešbusa, analiza dostopa poti v šole, sodelovanje z občinami pri urejanju šolskega okoliša za večjo varnost otrok, uporaba priročnika za nadaljnje osveščanje otrok.

Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Delež otrok, ki v šolo prihajajo na aktiven način, je v nekaj desetletjih drastično upadel, hkrati se zmanjšuje tudi skupna količina gibanja med otroki, narašča pa problem debelosti in drugih bolezni, povezanih s spremenjenim življenjskim slogom. Zato je za populacijo osnovnošolskih otrok izrednega pomena, da pridobijo dobre navade tudi na področju trajnostne mobilnosti. Otroci so danes tudi manj samostojni in manj časa preživijo zunaj, kot so pred nekaj desetletji. Poleg tega ima aktivna pot v šolo prednosti tudi za vse ostale, saj zmanjšuje prometno gnečo okrog šol in s tem povečuje prometno varnost in zmanjšuje motorni promet ter s tem prispeva tudi k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.

Dostopnost