Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA

OŠ LOČE, 7. april 2022 – Letošnji svetovni dan zdravja je potekal pod geslom Zdrav planet za zdravje ljudi.

 Zdravje in dobro počutje soustvarjamo vsi prebivalci Zemlje s svojim ravnanjem in odnosom do narave.  Loški osnovnošolci smo  ob tem dnevu pripravili šolski radio in izobraževalne vsebine o zdravju.

Realizirali smo jih pri razrednih urah. Pogovarjali smo se o koristih spanja. Tisti, ki redno in dovolj spijo, so bolje razpoloženi, imajo več energije, so bolj uspešni in motorično spretni. Izdelali smo tudi priporočila, ki jih je pametno upoštevati.

Besedilo: Clea Plankl, Ivana Kuzman

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost