Nove pridobitve POŠ Jernej

Sv. Jernej, 11. 9. 2023 – V času, ko so jernejski učenci uživali zaslužene počitnice, se je v šoli Jernej marsikaj dogajalo. Investitor, Občina Slov. Konjice, je podjetju S5 Projekt zaupala projekt izgradnje male komunalne čistilne naprave. Ob zaključku del je bila na novo utrjena in asfaltirana dovozna pot k šoli. Delavci šole so uredili travnate površine, kjer bo igra otrok zdaj bolj prijetna in varna. »Češnjo na tortico« pa je dodala KS Sv. Jernej, ki nam je podarila novo mizo s klopmi.

Iskrena hvala vsem.

Zapis in fotografije: Erika Sevšek

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost