AVTOBUSNI VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 (od 22. 2. 2021)

ODHODI S POSTAJ (BUS):

Spodnje Laže                     6:08 in 8:18          Loče       12:45, 13:20, 14:30, 15:30

Zbelovo                               6:08 in 8:18          Loče       12:45, 13:20, 14:30, 15:30

Draža vas                            7:10                       Loče       12:25, 13:15, 14:25, 15:25

Žiče                                       7:12                      Loče      12:25, 13:15, 14:25, 15:25

Jernej                                   6:55 in 7:20          Loče       13:20, 14:10, 15:00

Ličenca                                6:50 in 7:15          Loče       13:20, 14:10, 15:00

Petelinjek                          6:52 in 7:17           Loče       13:20, 14:10, 15:00

Jernej (šola)                       6:50 in 7:15           Jernej (šola) 12:35

ODHODI S POSTAJ (MINIBUS):                  ODVOZ IZ ŠOLE (MINIBUS):  

Lipoglav 6:30                                                            Loče 13:45

Ostrožno 6:35                                                           Loče 13:45

Kraberk 6:50                                                             Loče 13:00, 14:25

Klokočovnik 7:00                                                     Loče 13:00, 14:25

Zbelovska Gora 7:19                                               Loče 13:30, 14:40

Dolga Gora 7:14                                                        Loče 13.30, 14:40

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost